Договір оферти

1. Вступ

Цей Договір оферти (далі - "Договір") визначає умови та терміни використання послуг, що надаються компанією Wikibusines.com (далі - "Компанія"). Приймаючи цей Договір, ви (далі - "Користувач") погоджуєтеся з усіма умовами та термінами, викладеними нижче. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цим Договором перед використанням Послуг.

2. Визначення термінів

  • Сайт: веб-сайт, розташований за адресою https://wikibusines.com.
  • Послуги: усі послуги, які надаються Компанією через Сайт, включаючи, але не обмежуючись, створення та редагування сторінок у Вікіпедії.
  • Користувач: фізична або юридична особа, яка використовує Послуги Компанії.
  • Договір: цей документ, включаючи всі його додатки, зміни та доповнення, розміщені на Сайті.
  • Платіжні системи: міжнародні платіжні системи, такі як Visa, MasterCard, PayPal, через які здійснюються розрахунки за Послуги.
3. Предмет договору

3.1. Компанія зобов'язується надавати Користувачеві Послуги відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується сплачувати за надані Послуги відповідно до тарифів, зазначених на Сайті.

4. Умови використання

4.1. Використовуючи Сайт та Послуги, Користувач погоджується дотримуватися всіх умов цього Договору та чинного законодавства України. 4.2. Користувач зобов'язується надавати точну та актуальну інформацію під час реєстрації на Сайті та використання Послуг.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Права Компанії 5.1.1. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Про зміни буде повідомлено шляхом публікації нової версії Договору на Сайті. 5.1.2. Обмежувати або припиняти доступ до Послуг у разі порушення Користувачем умов цього Договору або чинного законодавства.

5.2. Права Користувача 5.2.1. Використовувати Послуги відповідно до умов цього Договору. 5.2.2. Отримувати інформацію про Послуги та тарифи Компанії.

5.3. Обов'язки Компанії 5.3.1. Надавати Послуги відповідно до умов цього Договору. 5.3.2. Забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від Користувача, за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.4. Обов'язки Користувача 5.4.1. Дотримуватися умов цього Договору та чинного законодавства України. 5.4.2. Надавати правдиву та актуальну інформацію під час реєстрації та використання Послуг. 5.4.3. Своєчасно сплачувати за Послуги відповідно до тарифів, зазначених на Сайті.

6. Платіжні умови

6.1. Всі розрахунки за Послуги здійснюються через Платіжні системи. 6.2. Користувач погоджується з тим, що Компанія може змінювати тарифи на Послуги. Про зміни тарифів буде повідомлено шляхом публікації нової версії тарифів на Сайті. 6.3. Оплата за Послуги здійснюється авансом. Послуги вважаються оплаченими з моменту надходження коштів на рахунок Компанії.

7. Конфіденційність

7.1. Компанія зобов'язується не розголошувати інформацію, отриману від Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7.2. Користувач погоджується з тим, що Компанія може використовувати персональні дані Користувача для надання Послуг.

8. Відповідальність сторін

8.1. Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які можуть виникнути у Користувача внаслідок використання Послуг. 8.2. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, наданої під час реєстрації та використання Послуг.

9. Розірвання договору

9.1. Цей Договір може бути розірваний будь-якою зі сторін в односторонньому порядку з попередженням іншої сторони за 30 днів. 9.2. Компанія має право розірвати цей Договір без попередження у разі порушення Користувачем умов цього Договору або чинного законодавства.

10. Зміни та доповнення до договору

10.1. Компанія має право вносити зміни до цього Договору. Про зміни буде повідомлено Користувача шляхом публікації нової версії Договору на Сайті. 10.2. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на Сайті.

11. Заключні положення

11.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. 11.2. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим Договором, підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до законодавства України.

12. Контактна інформація

Для запитань і додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до нас за адресою: team@wikibusines.com або за телефоном +380-50-601-0734.